Scouting en jagers halen een container vol aan vuil op

20 maart 2017

Afgelopen zaterdag hebben de leden van Scouting Saffatin en Baron van Brakell samen met de jagers van Wildbeheer Neder Betuwe zwerfvuil verzameld in de buitengebieden. 

Deze actie voeren ze jaarlijks uit als supporters van Nederland Schoon. Ondanks de regen was de opkomst hartverwarmend hoog.

Burgemeester De Boer van de gemeente Buren heeft de dag geopend met een opbeurende toespraak. Hij wees de aanwezigen er op dat we in de toekomst een taak hebben om ons restafval drastisch terug te dringen. Hij gaf aan dat hij het heel erg vind om te constateren dat er zo veel zwerfafval in de gemeente is.

Na zijn toespraak zijn de jagers en scoutingleden met ouders op pad gegaan. Na 2 uur verzamelen kwamen ze moe maar voldaan terug bij het gebouw van Scouting Saffatin. Daar stond een grote afvalcontainer klaar waar ze het gevonden vuil in konden storten. Ook dit jaar zat de container weer helemaal vol.

Onder het genot van een kop soep en een broodje is de afspraak voor volgend jaar weer vastgelegd. Een mooi voorbeeld van samenwerking!